Om oss

Vi unngår ikke å møte sorg i livene våre. Når noen som står oss nær dør, føler vi oss ofte ganske uforberedte og kanskje litt hjelpeløse. I en slik situasjon har vi som oftest nok med sorgen og følelsene våre. Det er likevel slik at det er mange praktiske avgjørelser som må tas.

Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå er en direkte etterfølger av Krødsherad blomster og begravelsesbyrå. Vi kan hjelpe dere med alle spørsmål og gjøremål etter et dødsfall. Dette kan være kontakt med offentlige myndigheter, stell og transport av avdøde, planlegging og gjennomføring av seremoni, bestilling av blomster, musikk, sanger, dødsannonser og minnesamvær - og ellers alt som har med dødsfall og gravferd å gjøre.

Vi i begravelsesbyrået har døgnvakt og kan altså ringes til når dere trenger oss.

Samtalen med oss kan vi ha der dere ønsker. Vi kommer gjerne hjem til dere, eller dere kan komme til oss.